Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 37

Voorgesteld 29 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wet- en regelgeving in bijzondere gevallen een belemmering vormt bij het vormgeven van maatwerkoplossingen;

overwegende dat de Kamer op 6 november 2014 een motie heeft aangenomen;

verzoekt de regering om:

  • •  de mogelijkheid die de Wet op de expertisecentra nu reeds biedt om af te wijken van de voorgeschreven onderwijstijd ook door te voeren voor leerlingen in het regulier onderwijs en hiervoor een wetsvoorstel voor te bereiden;
  • •  de bepalingen met betrekking tot bekostiging te versoepelen voor die gevallen waarin de school en het samenwerkingsverband niet zelf in een passend onderwijsaanbod kunnen voorzien, met als voorwaarde dat er geen extra ouderbijdrage voor gevraagd wordt die de toegankelijkheid belemmert,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma

Straus

Grashoff