Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 41

Voorgesteld 29 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de SER heeft geconstateerd dat de achterstand van allochtone jongeren op de arbeidsmarkt vaak te maken heeft met een studiekeuze met weinig perspectief op de arbeidsmarkt;

overwegende dat zowel de SER als de Onderwijsraad heeft geadviseerd meer aandacht te besteden aan Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), coaching en mentoring;

overwegende dat LOB in het mbo een verplicht onderdeel wordt van het examen, maar dat veel scholen er nog weinig aandacht aan besteden;

verzoekt de regering, de Inspectie van het Onderwijs op te dragen beter te controleren hoe LOB in het vmbo en het mbo wordt vormgegeven, de tevredenheid van leerlingen over deze begeleiding hierbij mee te nemen en aan te geven of de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor LOB hier ook daadwerkelijk aan besteed zijn en hierover jaarlijks in het onderwijsverslag te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jadnanansing

Straus