Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 76

Voorgesteld 3 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verschillende signalen, onder meer vanuit de Onderwijsinspectie en de Onderwijsraad, erop wijzen dat opstroom en doorstroom in het onderwijsbestel onder druk staan;

spreekt uit dat het onderwijsbestel dient te voorzien in maximale mogelijkheden van op- en doorstroom, ten einde de ontplooiing van talenten van alle kinderen en jongeren maximaal te bevorderen;

verzoekt de regering, consistent beleid te ontwikkelen op het waarborgen van de op- en doorstroom in het onderwijs, en waar mogelijk belemmeringen weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Duisenberg

Van Meenen

Ypma