Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 11

Voorgesteld 18 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat scholen nog steeds de vrijheid hebben om te kiezen voor een doubleerverbod op het havo voor gediplomeerde oud-vmbo-leerlingen;

constaterende dat bijna 20% van de vmbo-gediplomeerden de overstap naar het havo maakt;

van mening dat een vmbo-t-diploma een drempelloze toegang tot het havo moet verschaffen;

verzoekt de regering, de mogelijkheid voor scholen om te kiezen voor een doubleerverbod op het havo voor gediplomeerde oud-vmbo-leerlingen wettelijk onmogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius