Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 520

Voorgesteld 17 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een op de vijf instromers afkomstig van het mbo het hbo na één jaar verlaat zonder diploma;

constaterende dat een goede regionale samenwerking tussen mbo-en hbo-instellingen op opleidingsniveau voor een positief effect zorgt;

overwegende dat studenten van het mbo die door willen naar het hoger onderwijs gebaat zijn bij tijdige kennismaking met het hoger onderwijs;

verzoekt de regering, in samenwerking met verenging hogescholen en de MBO-raad te stimuleren dat mbo-instellingen en hogescholen op regionaal niveau de samenwerking t.a.v. doorstroom intensiveren, waarbij het Noord-Hollandse convenant als voorbeeld kan dienen, gefocust op het verlagen van uitval en het aanbieden van (begeleidings-) programma’s die er op gericht zijn mbo studenten klaar te stomen voor het hoger onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis

Jadnanansing