Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 504

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vorm en wijze van aanbod van onderwijs binnen het hoger onderwijs nu nog weinig flexibiliteit en maatwerk in zich draagt voor specifieke onderwijsbehoeften onder studenten;

constaterende dat de wijze van betalen van opleidingen nu voor een volledig studiejaar geldt;

van mening dat het waardevol is om te onderzoeken in hoeverre flexibiliteit en maatwerk bij een studie kunnen ontstaan, indien een student alleen vakken of delen van een studiejaar kan volgen;

van mening dat dergelijke flexibiliteit en eigen regie bij een studie een belangrijke impuls kunnen bieden voor het principe van een leven lang leren;

stelt vast dat het waardevol is dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) bereid zijn tot een dergelijk experiment voor meer eigen regie voor studenten;

verzoekt de regering, een experiment «eigen regie bij studiepuntbekostiging» mogelijk te maken en de Kamer nader te informeren over de verdere mogelijke uitwerking en daarbij in het bijzonder de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis

Duisenberg