Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 505

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat studenten nu slechts één diploma aan het einde van hun opleiding krijgen;

overwegende dat aparte onderdelen van een opleiding ook een afzonderlijke waarde kunnen hebben;

overwegende dat er een streven is om het hoger onderwijs zo in te richten dat er meer ruimte moet zijn voor een leven lang leren;

overwegende dat met de opkomst van MOOCs en andere vormen van vernieuwing, onderwijs breder kan zijn dan alleen het curriculum;

overwegende dat ambitieuze studenten ook kwalificaties moeten kunnen behalen bij een andere opleiding;

verzoekt de regering om certificering voor modules te verkennen en de Kamer te informeren over de mogelijkheden en de ontwikkelingen op dit gebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis

Duisenberg