Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 511

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de afspraken bij het studievoorschot er financiële middelen vrijkomen die geïnvesteerd gaan worden in de kwaliteit van het hoger onderwijs;

overwegende dat deze middelen in 2025 een substantiële sprong in kwaliteit moeten bewerkstelligen;

roept de regering, onderwijsinstellingen, interne en externe belanghebbenden op om maximale impact te bewerkstelligen met de extra investeringsmiddelen naar 2025, met als doel een toekomstbestendig hoger onderwijs, versterking van ontplooiingskansen van studenten en een lerende, internationaal concurrerende economie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Duisenberg

Mohandis

Grashoff

Van Meenen