Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 281

Voorgesteld 31 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er binnen de Faillisementswet noodregelingen zijn opgenomen voor zowel banken als verzekeraars om ervoor te zorgen dat de continuïteit van een aantal belangrijke processen bij een faillissement gewaarborgd worden;

constaterende dat een dergelijke noodregeling voor onderwijsinstellingen niet in de Faillisementswet is opgenomen;

constaterende dat de Minister ten tijde van de financiële redding van ROC Leiden in 2015 aangaf dat zij de continuïteit van het onderwijs aan de leerlingen bij een faillissement van ROC Leiden niet kon garanderen;

overwegende dat dergelijke verwarring over de consequenties van een faillissement zich mogelijk niet zou voordoen als er ook een aparte noodregeling voor onderwijsinstellingen zou zijn opgenomen in de Faillisementswet;

verzoekt de regering om, de voor- en nadelen van een aparte noodregeling voor onderwijsinstellingen in de Faillisementswet te onderzoeken, en de Kamer hierover te informeren voor Prinsjesdag 2016,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas