Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 283

Voorgesteld 31 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er sneller nieuwe opleidingen in het mbo moeten kunnen komen in verband met de robotisering;

overwegende dat in het ontwerpbesluit experiment cross-overkwalificaties opleidingen alleen in aanmerking komen wanneer zij bij de start praktijkplaatsen garanderen;

overwegende dat nieuwe reguliere opleidingen geen garantie voor praktijkplaatsen hoeven te geven voor de start van de opleiding;

constaterende dat op tal van manieren aangetoond kan worden dat er sprake is van draagvlak onder het afnemend beroepenveld voor een nieuwe opleiding naast het garanderen van praktijkplaatsen;

van mening dat we bij de oprichting van nieuwe opleidingen geen onnodige barrières moeten opwerpen;

verzoekt de regering om, cross-overopleidingen op dezelfde wijze te behandelen ten aanzien van het aantonen van arbeidsmarktperspectief als reguliere nieuwe opleidingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas