Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 284

Voorgesteld 31 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er sneller nieuwe opleidingen in het mbo moeten kunnen komen in verband met de robotisering en andere ontwikkelingen;

overwegende dat het experiment cross-overkwalificaties een eerste voorzichtige stap in de goede richting is;

overwegende dat de regering pas in 2021 een tussentijdse evaluatie heeft gepland;

constaterende dat de veranderingen op de arbeidsmarkt razendsnel gaan;

verzoekt de regering, de Kamer jaarlijks te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de cross-overkwalificaties en jaarlijks te bezien of het in generiek beleid omgezet kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas