Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 4

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kwalitatief goed bewegingsonderwijs de gezondheid, leerprestaties en sociale ontwikkeling van onze kinderen ten goede komt;

overwegende dat gekwalificeerde alo-vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs een sterke kwalitatieve bijdrage geven aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs;

constaterende dat scholen die gekwalificeerde alo-vakleerkrachten inzetten daarover zeer tevreden zijn;

overwegende dat de praktische en financiële aspecten van dit streven nadere uitwerking behoeven;

roept de regering op, deze aspecten verder uit te werken in overleg met de betrokken partijen en te voorzien van een financiële onderbouwing, en de Kamer voor het einde van dit kalenderjaar hierover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Straus