Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 5

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat na het uitkomen van de initiatiefnota «Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het basisonderwijs» er vele voorbeelden zijn aangedragen waarin alo-vakleerkrachten een positieve rol spelen in het bewegingsonderwijs;

overwegende dat tal van scholen het belang van een vakleerkracht voor het bewegingsonderwijs niet kennen, dan wel niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden en best practices;

constaterende dat er kansen liggen in het delen van best practices en betere voorlichting ten aanzien van bewegingsonderwijs door vakleerkrachten;

verzoekt de regering, de best practices te inventariseren en samen met de PO-Raad onder de aandacht te brengen van de scholen in het basisonderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Straus

Ypma