Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 10

Voorgesteld 26 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Algemene Rekenkamer concludeert dat het financieel beheer bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V en J), onder meer bij de nationale politie, het gevangeniswezen en de versterking van de strafrechtketen, nog steeds niet op orde is en dat de controlfunctie als ernstige onvolkomenheid wordt gezien;

overwegende dat de verbeteringen die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd tot onvoldoende resultaat hebben geleid;

verzoekt de regering om, de Minister van V en J en de Minister van Financiën zowel op Prinsjesdag als bij de Voorjaarsnota te laten rapporteren over de voortgang van de verbetermaatregelen en over de mate waarin het Ministerie van V en J «in control» is;

verzoekt de regering tevens om, de Algemene Rekenkamer deze rapportages te laten beoordelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Koolmees

Omtzigt

Dijkgraaf

Merkies

Grashoff