Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 150

Voorgesteld 1 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er potentiële studenten zijn, vooral mbo, die aangeven wel te overwegen om door te stromen naar het hbo maar vanwege de veranderingen in de studiefinanciering aarzelingen hebben;

overwegende dat maximale informatievoorziening naar studenten, ouders, leraren en begeleiders cruciaal is om ervoor te zorgen dat mbo-studenten niet om financiële redenen afzien van doorstroom naar het hoger onderwijs en dat instellingen zelf daarin een zeer belangrijke rol vervullen;

verzoekt de regering om, in samenwerking met onderwijsinstellingen en de studentenbonden waaronder JOB, zorg te dragen voor intensieve en adequate informatievoorziening over het sociale karakter van het stelsel aan alle aankomende studenten in de laatste fase van het voortgezet onderwijs en het mbo,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis

Grashoff

Duisenberg

Van Meenen