Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 152

Voorgesteld 1 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de monitor studiekeuze van ResearchNed blijvende aandacht vraagt voor studenten met een functiebeperking;

overwegende dat studenten met een functiebeperking langer over hun studie doen en een groter uitvalrisico kennen dan studenten zonder functiebeperking;

overwegende dat de mogelijkheid tot het bij gemeenten aanvragen van een persoonlijke studietoeslag als effect heeft dat er onduidelijkheid bestaat voor deze groep over welke financiële ruimte er is om te gaan studeren en dat deze onduidelijkheid een drempel kan opwerpen om te gaan studeren;

overwegende dat het belangrijk is dat er extra aandacht voor en voorlichting over de reeds bestaande tegemoetkoming voor deze groep komt om ervoor te zorgen dat studenten met een functiebeperking alle mogelijke kansen krijgen om het onderwijs te volgen dat bij hen past;

verzoekt de regering om, samen met expertisecentra, instellingen, gemeenten en studentenorganisaties mogelijke knelpunten, ook in de sociale zekerheid, te onderzoeken en aanbevelingen te doen om deze groep te faciliteren en de Kamer hierover in het najaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Grashoff

Mohandis

Duisenberg