Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 326

Voorgesteld 7 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet in overleg met het onderwijsveld een verdiepingsslag faciliteert over vernieuwing van het curriculum;

overwegende, dat de kwaliteit van het onderwijs vooral gebaat is bij goede leraren;

overwegende, dat de middelen die beschikbaar zijn via de lerarenbeurs onderbenut blijven en er minder tijd wordt besteed aan intervisie, terwijl scholing, intervisie en feedback van essentieel belang zijn om de stap van goed naar geweldig onderwijs te kunnen zetten;

verzoekt het kabinet in overleg, met betrokkenen in het onderwijs te komen tot voorstellen om de middelen die beschikbaar zijn voor de lerarenbeurs in de toekomst volledig uit te putten en daarnaast te komen met voorstellen om meer tijd in te kunnen zetten voor het samen voorbereiden van lessen, intervisie en feedback,

en gaat over tot de orde van de dag

Rog