Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 192

Voorgesteld 23 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in (onderling) overleg met Financiën, IPO, VNG en musea, te onderzoeken op welke wijze een niet-verzekermodel kan worden vormgegeven, en de Kamer daarover vóór Prinsjesdag 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Pechtold