Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 196

Voorgesteld 23 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad voor Cultuur in zijn advies concludeert dat Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten geen financieel duurzaam toekomstperspectief hebben en daarom hun krachten zouden moeten bundelen;

overwegende dat ervaringen elders hebben geleerd dat fusies van orkesten complex zijn;

verzoekt de regering om, bij het publiceren van de subsidiebeschikkingen een plan te presenteren dat op brede steun van alle betrokkenen kan rekenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch

Pechtold