Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

205

Voorgesteld 23 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer eerder heeft aangegeven dat in het Kunstenplan 2017–2020 invulling moet worden gegeven door de betreffende culturele instellingen aan:

  • •  het bereiken van een nieuw en divers samengesteld publiek;
  • •  dat ruimte wordt gegeven aan nieuwe makers en talentontwikkeling en aan ondernemerschap;
  • •  dat bij de productie en opvoering zorg wordt gedragen voor regionale spreiding;
  • •  dat zij goed werkgeverschap zullen betrachten voor artiesten en kunstenaars;

overwegende dat er bij de aanvragen voor subsidies in de BIS voor de periode 2017–2020 meer aandacht is voor de genoemde prioriteiten, maar de invulling nog volgens de raad nog beperkt is;

verzoekt de regering om, aan de toekenning van alle subsidies in de BIS de voorwaarde te verbinden dat in de verdere uitwerking van de plannen aangegeven wordt hoe de prioriteiten ingevuld worden en dat bij de verantwoording bij jaarverslagen en aan de subsidieverstrekker verantwoord wordt wat er op deze punten bereikt is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veen

Monasch