Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 323

Voorgesteld 23 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat digitale examens niet gepubliceerd worden;

overwegende dat het achteraf publiceren van de examenvragen essentieel is voor het opsporen van mogelijke fouten in het examen;

overwegende dat geen enkele scholier de dupe mag worden van een fout van het CvTE;

overwegende dat er geen reden is om aan te nemen dat in de digitale examens minder fouten zitten dan in de papieren versie;

verzoekt de regering, een plan van aanpak op te stellen met als doel om de digitale examens te publiceren met als ingangsdatum de examenperiode van 2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen