Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 325

Voorgesteld 23 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er elk jaar ophef is over het antwoordmodel van specifieke vragen in examens;

overwegende dat vakorganisaties van docenten en het LAKS goed in staat zijn om de belangrijkste kritiek hierop te bundelen;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat alleen gemotiveerd door Cito en het CvTE kan worden afgeweken van de door vakorganisaties van docenten en LAKS aangedragen aanpassingen aan het antwoordmodel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen