Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 328

Voorgesteld 23 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat scholen ervoor mogen kiezen om aan het combinatiecijfer voor maatschappijleer en het profielwerkstuk ook andere zogenaamde «kleine vakken» toe te voegen;

overwegende dat het gewicht van het vak maatschappijleer hierdoor minder zwaar wordt, terwijl goed burgerschapsonderwijs en daarmee ook een zwaarder meewegend vak maatschappijleer van cruciaal belang is voor de vorming van leerlingen;

verzoekt de regering om, het gewicht van het vak maatschappijleer bij het examen te versterken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog