Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 20

Voorgesteld 23 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de matchingsverplichting voor onderzoekers toeneemt, waardoor de ruimte voor ongebonden onderzoek afneemt;

verzoekt de regering, voorstellen uit te werken waardoor de matchingsverplichting voor onderzoekers afneemt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Mei Li Vos