Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 66

Voorgesteld 23 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar een adequate bekostiging voor technische profielen in het vmbo, en de resultaten hiervan voor 1 januari 2017 aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius