Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 10

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat als je kinderen gelijke kansen wilt geven je ongelijk onderwijs moet geven, onderwijs afgestemd op de behoefte van de individuele leerling;

overwegende dat differentiatievaardigheden ook cruciaal zijn in het beoordelen of leerlingen wel op het juiste niveau zitten;

overwegende dat te veel docenten de complexe vaardigheden niet of onvoldoende beheersen en daardoor onvoldoende in staat zijn om te differentiëren tussen hun leerlingen en hun dus het onderwijs te bieden dat zij nodig hebben;

overwegende dat hierdoor veel talent verloren gaat en er ongelijkheid in kansen ontstaat in ons onderwijs;

constaterende dat alle indicatoren uit het jaarverslag die samenhangen met de kwaliteit van docenten nog steeds op rood staan;

verzoekt de regering om, de beleidsinzet van volgend jaar duidelijker te koppelen aan de beleidsdoelstellingen die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de lerarenopleidingen en hun afgestudeerden, de kwaliteit van (startende) docenten en het verbeteren van de differentiatievaardigheden in het bijzonder en de Kamer hierover in het najaar van 2016 bij de begroting te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma

Straus