Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 18

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de OESO in haar nieuwste stelselreview van het Nederlandse onderwijs constateert dat er grote verschillen in kwaliteit zijn tussen schoolleiders;

overwegende dat bij docenten intervisie en het geven van onderlinge feedback positieve resultaten oplevert;

verzoekt de regering, te stimuleren dat ook schoolleiders, net als docenten, trajecten van intervisie en het geven van onderlinge feedback aangaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog