Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 28

Voorgesteld 28 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat wetenschap en innovatie in Nederland in vergelijking met omliggende landen boven het Europese gemiddelde staan, maar er een kans is dat we op achterstand geraken, indien andere landen verhoudingsgewijs meer investeren in onderzoek,

constaterende dat als totaal van publieke en private investeringen er nog een groot gat is ten opzichte van de Lissabon ambitie van 2,5% van het BBP,

overwegende, dat de OESO en de Europese Unie de Nederlandse overheid en haar bedrijfsleven aansporen om meer te investeren in wetenschap en innovatie,

verzoekt de regering, een verkenning te maken ten behoeve van een volgend kabinet, waarin wordt weergegeven welke prioriteiten in wetenschap en innovatie zij ziet voor investeringen voor de komende jaren, zowel voor bevorderen van excellent onderzoek als het vergroten van maatschappelijke impact,

verzoekt de regering voorts, de Kamer daarbij te informeren over de kansen die zij ziet voor het stimuleren van onderzoek en innovatie bij andere ministeries en private investeringen,

verzoekt de regering, bij die verkenning aandacht te schenken aan de balans tussen individugerichte competitie en de voorwaarden voor lange-termijn samenwerking in de wetenschap zoals in de uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mei Li Vos