Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 10

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de intentie niet is de diagnostische tussentijdse toets verplicht te stellen voor alle scholen en een examen toe te voegen;

overwegende dat leraren en schoolleiders zelf bepalen of het afnemen van de diagnostische tussentijdse toets past in hun werkwijze en bijdraagt aan de onderwijskwaliteit;

verzoekt de regering, vanaf 2018 het bedrag dat structureel is gereserveerd voor de diagnostische tussentijdse toets te besteden aan het ontwikkelen en bevorderen van een feedbackcultuur op scholen en hierover met het onderwijsveld in gesprek te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma

Straus