Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 11

Voorgesteld 22 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het onderwijs in de begroting 2017 geconfronteerd wordt met een lumpsum- en subsidietaakstelling én een nog in te vullen «ramingsbijstelling» en dat deze slechts gedeeltelijk gecompenseerd worden;

verzoekt de regering, de bijstellingen niet ten koste te laten gaan van de bekostiging van scholen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Roemer

Klaver

Segers

Van der Staaij

Samsom

Zijlstra