Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 34

Voorgesteld 27 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een betalingsregeling alleen standaard wordt aangeboden bij verkeersboetes van minstens € 225;

overwegende dat een betalingsregeling bij verkeersboetes onder de € 225 alleen kan worden getroffen als aan strikte voorwaarden wordt voldaan;

van mening dat voorkomen moet worden dat mensen onder een bepaald inkomen in de schulden komen als zij door hun kleine portemonnee een verkeersboete niet kunnen betalen;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat mensen die wel willen maar niet kunnen betalen, ook een betalingsregeling kunnen treffen voor boetes lager dan € 225 als zij vallen onder de normen die gelden voor de bijstand,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Recourt