Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 18

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er geen mogelijkheid is om na een klachtenprocedure bij een mbo-instelling zelf, naar een onafhankelijke landelijke klachtencommissie te stappen;

overwegende dat er in het primair en voortgezet onderwijs wel al een landelijke klachtencommissie is;

verzoekt de regering, te bevorderen dat ook voor het mbo een landelijke klachtencommissie wordt ingesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Mohandis