Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 43

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 oktober 2016

Mede namens de Ministers voor Wonen en Rijksdienst, van Infrastructuur en Milieu, van Veiligheid en Justitie stuur ik u bijgaand de Voortgangsrapportage DBFM(O) 2016/2017 over het vergroten van de doelmatigheid van overheidsprojecten, in het bijzonder door inzet van de geïntegreerde contractvorm DBFM(O)1.

De Minister van Financiën,
J.R.V.A. Dijsselbloem

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.