Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 36

Voorgesteld 27 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Rijksbrede programma Circulaire Economie ambitieuze doelen formuleert voor 2030 en 2050;

verzoekt de regering, indicatoren te ontwikkelen en een nulmeting uit te voeren, zodat effectieve voortgang van het programma de komende jaren goed gemonitord kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Agnes Mulder

Remco Dijkstra

Houwers

Cegerek

Smaling

Ouwehand