Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 341

Voorgesteld 9 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een kleuter in groep 2 zich sprongsgewijs ontwikkelt en op elk moment in het schooljaar toe kan zijn aan de overstap naar groep 3;

van mening dat het besluit over de overstap naar groep 3 gebaseerd moet worden op de ontwikkeling van het individuele kind;

verzoekt de regering, te stimuleren om «samengestelde groepen» van groep 2 en 3 te organiseren opdat elke kleuter op elk moment in het jaar de overstap van groep 2 naar groep 3 kan maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Siderius