Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 65

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de tijd tussen het aanbieden van het advies van de Raad voor Cultuur over de BIS en de vaststelling daarvan bij het wetgevingsoverleg Cultuur zeer kort is;

constaterende dat hierdoor hoor en wederhoor, beroep en bezwaar, en aanvullend advies onder grote tijdsdruk dienen plaats te vinden;

constaterende dat hierdoor instellingen en gezelschappen weinig tijd hebben om in te spelen op een nieuwe situatie;

verzoekt de regering om, het advies van het Fonds Podiumkunsten en de Raad voor Cultuur minimaal twaalf maanden voor de behandeling van de OCW-begroting aan te vragen en in ontvangst te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veen

Vermue