Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 68

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het belangrijk is dat alle kinderen in Nederland kunnen genieten van het culturele aanbod;

overwegende dat reizen met het openbaar vervoer voor schoolklassen in het primair onderwijs nog altijd financiële en organisatorische drempels kent;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de vervoersaanbieders om reizen naar culturele instellingen voor schoolklassen in het primair onderwijs buiten de spits aantrekkelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Dik-Faber