Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 70

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er voor komend jaar € 500.000 beschikbaar is gemaakt voor de arbeidsmarktpositie van kunstenaars;

overwegende dat voor een effectieve besteding in ieder geval eerst de arbeidsmarktagenda van de sociaaleconomische Raad en de Raad voor Cultuur beschikbaar moet zijn;

overwegende dat het op dit moment niet te zeggen is of het bedrag voldoende is om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de arbeidsmarktsituatie van kunstenaars;

constaterende dat bij het Fonds Podiumkunsten enkele instellingen met een lange staat van dienst en een positieve beoordeling geen subsidie hebben gekregen omdat het budget ontoereikend is;

verzoekt de regering om de € 500.000 voor de versterking van de arbeidsmarktpositie ter beschikking te stellen aan het Fonds Podiumkunsten, met inachtneming van de rangorde,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermue

Van Veen