Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 75

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat instandhouding en herbestemming van monumentale gebouwen soms lastig zijn vanwege de hoge onderhoudskosten en energielasten;

constaterende dat vaak kostbare innovatieve ingrepen nodig zijn om de cultuurhistorische waarde intact te houden;

constaterende dat de Minister een pilot heeft gestart waarin achttien rijksmonumenten een bijdrage hebben gekregen om te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen het beste werken, maar dat in deze pilot geen kerken waren opgenomen;

van mening dat deze problematiek de komende tijd in het bijzonder voor kerken zal ontstaan, gezien de oplopende opgave in herbestemming en gezien de vaak grote lege ruimte, het zogenaamde «schip»;

verzoekt de Minister, te inventariseren welke innovatieve verduurzamingsmogelijkheden er zijn om met behoud van cultuurhistorische waarde religieus erfgoed te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Pechtold