Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 25

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de N50 Kampen-Kampen Zuid te maken heeft met verkeersveiligheids- en doorstromingsproblemen;

overwegende dat voor de verdere economische ontwikkeling van de regio Zwolle een goede bereikbaarheid belangrijk is;

overwegende dat de regio bereid is een forse bijdrage te leveren op grond van de eerdere motie-Visser/Hoogland inzake de regionale wensen (34 300-A, nr. 77);

verzoekt de regering, 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanpak van de N50 Kampen-Kampen Zuid en de aanpak hiervan zo spoedig mogelijk te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser

Hoogland

Van Helvert

Bruins