Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 40

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regio een nieuwe grote sluis bij Kornwerderzand wil realiseren;

overwegende dat het huidige financieringsvoorstel van de regio nog nadere onderbouwing en verduidelijking behoeft om eventuele onwenselijkheden en onzekerheden weg te nemen;

roept de regio op, voor 1 oktober 2017 met een nieuw financieringsvoorstel te komen waarvan de overdracht rijksareaal geen deel uitmaakt en het Rijk niet garant staat voor de onzekerheden dan wel nieuwe risico's;

verzoekt de regering, tot 1 oktober 2017 een bedrag van maximaal 30 miljoen euro te reserveren als rijksbijdrage voor de nieuwe sluis bij Kornwerderzand,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

Visser

Jacobi

Aukje de Vries

Van Helvert