Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 41

Voorgesteld 1 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er hoge drempels zijn om afgesloten strafzaken te heropenen, waardoor de kans bestaat dat er onschuldige mensen vastzitten terwijl de daders vrij rondlopen;

overwegende dat justitiële dwalingen schadelijk zijn voor het vertrouwen in de rechtsstaat;

verzoekt de regering, met voorstellen te komen om het makkelijker te maken om justitiële dwalingen te herstellen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Recourt

Van Tongeren

Swinkels

Krol

Kuzu

Segers

Van der Staaij

Bontes