Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 46

Voorgesteld 1 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat geestelijken in Nederland van oudsher verschoningsgerechtigden zijn;

overwegende dat er in ons land geen officiële vereisten zijn om de titel imam te mogen voeren;

overwegende dat door het ontbreken van deze officiële vereisten het risico bestaat dat de titel imam wordt misbruikt als dekmantel;

van mening dat voorkomen moet worden dat wanneer politie of justitie een onderzoek willen starten, personen zich kunnen beroepen op het verschoningsrecht enkel door zich imam te noemen;

verzoekt de regering, het verschoningsrecht van imams te betrekken bij de voorbereiding van de voorstellen tot aanpassing van de regeling van het verschoningsrecht in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tellegen