Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 81

Voorgesteld 8 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het invoeren van de referentieniveaus ten doel had het rekenonderwijs te verbeteren;

overwegende dat dit vraagt om het verbeteren van het rekenonderwijs in alle lagen van het onderwijs, en dat dit bij voorkeur gebeurt door het integreren van rekenen in het wiskundeonderwijs en andere vakken;

verzoekt de regering, in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) met urgentie het alternatief van de NVvW voor de rekentoets uit te werken inclusief tijdpad, waarbij het verbeteren van het rekenonderwijs centraal staat, en de Kamer hierover voor maart 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Van Meenen

Rog