Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 12

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verschillende betrokkenen en deskundigen uit het veld van fraudebestrijding en de afwikkeling van faillissementen laten weten dat het in het belang van gedupeerden van faillissementsfraude goed zou zijn als de garantstellingsregeling voor curatoren voortaan niet alleen toegankelijk is voor declaraties in zaken die vallen onder de noemer actio Pauliana, maar ook voor declaraties in zaken rondom andere acties waaruit activa voor de boedel kunnen worden verkregen, met name acties uit onrechtmatige daad jegens derden die bij de onrechtmatige benadeling van faillissementsschuldeisers zijn betrokken;

verzoekt de regering, te onderzoeken of een dergelijke uitbreiding wenselijk en mogelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Kooiman

Van Nispen