Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 63

Voorgesteld 15 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er al heel veel gedaan wordt om laaggeletterdheid in Nederland te bestrijden;

overwegende dat het aantal laaggeletterden echter nog steeds toeneemt, er lange wachtlijsten zijn voor de taalcursussen en er geld op de plank blijft liggen, waardoor mensen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben;

verzoekt de regering om, in samenspraak met de VNG, begin 2017 inzichtelijk te maken op welke wijze gerealiseerd kan worden dat vóór 2022 minimaal een derde van de laaggeletterden is bereikt met taalcursussen zodat zij volwaardig kunnen deelnemen in onze maatschappij;

verzoekt de regering voorts om, de Kamer jaarlijks over de voortgang te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asante

Van Meenen