Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 94

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 2016

U bent reeds geïnformeerd door de Staatssecretaris van EZ over een extra bijdrage van 4 mln euro aan eerste fase Marker Wadden (Kamerbrief tussenbalans Nationale Parken, 10 oktober 2016 (Kamerstuk 33 576, nr. 88)). In aanvulling hierop heb ik besloten een extra 3 mln euro bij te dragen vanuit de investeringsruimte van het Deltafonds, onder voorwaarde van de bijdrage van 14 mln euro door andere partijen, opdat er voldoende hefboomwerking is van de rijksbijdrage. Met de rijksbijdrage van in totaal 7 mln euro heeft het kabinet voldaan aan de wens van de Tweede Kamer zoals verwoord in de Motie Dik-Faber en Jacobi (Kamerstuk 34 300 XIII, nr. 135) en beschouw ik deze als afgehandeld.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus