Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 102

Voorgesteld 20 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 25 groene monumenten buiten de «groene Brim/Sim» zijn gevallen omdat het budget ontoereikend was en niet omdat deze monumenten niet aan de criteria zouden voldoen;

overwegende dat de Minister weliswaar werkt aan een nieuwe subsidieregeling, maar dat deze 25 groene monumenten nu tussen wal en schip vallen en een overbrugging nodig is;

overwegende dat er sprake is van een nog niet verplicht bedrag in de «rode Brim/Sim» die gedeeltelijk wordt besteed aan onder andere de restauratie van monumenten in het Groningse aardbevingsgebied en de Nederlandse cultuursector;

verzoekt de regering te onderzoeken welk bedrag uit het niet verplichte bedrag in de «rode Brim/Sim» ingezet kan worden voor de groene monumenten zonder dat een eventuele verschuiving zal hoeven leiden tot (extra) afwijzingen bij de rode monumenten, en de Kamer hierover voor uiterlijk medio januari te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Vermue