Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

L

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 januari 2017

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid heb ik aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal toegezegd binnen twee studiejaren na invoering van de wet, een evaluatie uit te voeren naar de communicatie omtrent de introductie van de graadtoevoegingen «of Science» en «of Arts» in het hoger beroepsonderwijs.

Twee studiejaren blijken echter een te korte periode om voldoende data te kunnen verzamelen om een solide evaluatie uit te kunnen voeren. Daarnaast wil ik deze evaluatie aanpakken om een bredere evaluatie van het beleid inzake de graadtoevoegingen uit te voeren. Ook in dit kader is het wenselijk dat er meer data voor handen is. Na twee studiejaren zijn er onvoldoende afgestudeerden met een nieuwe graadtoevoeging om hun positie op de arbeidsmarkt goed te kunnen beoordelen.

Dientengevolge wil ik deze evaluatie over twee jaar uitvoeren. Dan zijn er in totaal vier studiejaren voorbij en is het mogelijk om voldoende data te verzamelen om een solide evaluatie uit te kunnen voeren naar de communicatie en het beleid in zijn algemeenheid.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. Bussemaker