Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 24

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een vergunninghouder van een speelcasino de betrouwbaarheid van leidinggevenden, van personen op sleutelposities en van personen die bij het organiseren van een speelcasino met spelers in aanraking komen, dient te toetsen;

overwegende dat hiertoe een verklaring omtrent het gedrag kan worden gevraagd maar niet verplicht is;

verzoekt de regering, vergunninghouders te verplichten een verklaring omtrent het gedrag aan te vragen voor de hierboven genoemde werknemers;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Van Nispen